སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ།

 

གཞི་རིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་གྱི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་དང༌། བསྐྱར་ཞིབ། བོད་སྒྱུར། བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུ་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་མཁོ་འདོན་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན།