ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ།

 

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ།

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན།
འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན།

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ།
ཀརྨ་སེང་གེ

འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ།
དྲུང་འཕར།

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།
ལས་དྲུང་།

བྱམས་པ་ལྷ་སྐྱིད།
རྒན་དྲུང་།

བློ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།
གཞོན་དྲུང་།

མེ་ཏོག
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

ཀརྨ་བསྟན་པ་དབང་ཕྱུག
ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ།

བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ།
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

འཆར་འགོད་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས།
དྲུང་གཞོན།
 རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
ལས་དྲུང་།
འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ།
ལས་དྲུང་།

རྩིས་ཀྱི་ཚན་པ།

ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
དྲུང་གཞོན།

དབང་རྒྱལ་བླ་མ།
དྲུང་གཞོན།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་བཟང་།
དྲུང་ལས།

སྐལ་བཟང་མཆོག་པ།
སྡེ་འགན།

ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
ཟུང་དྲུང་།
(དེང་སྲོལ་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས)
བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད།
དྲུང་གཞོན།
བསོད་ནམས་གངས་བཟང་།
སྡེ་འགན།
ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད།
སྡེ་འགན།
བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་།
དྲུང་ལས།
བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།
དྲུང་ལས།

སྲོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ།
དྲུང་ལས།

དགའ་འཕེལ།
ལས་དྲུང་།

མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པ།

སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ།
དྲུང་འཕར།
(འགན་འཛིན།)

འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ།
དྲུང་གཞོན།
(ཕྱོགས་བཞུགས)

བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན།
དྲུང་ལས།

ཆོས་ལྡན།
དྲུང་ལས།

བསྟན་འཛིན་གཡུ་མཚོ།
ལས་དྲུང་།

བསྟན་འཛིན་རིག་ལྡན།
སྡེ་འགན།

ཐ་སྙད་ཚན་པ།

ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
དྲུང་གཞོན།
(འགན་འཛིན།)

 འཕྲིན་ལས།
སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
སྡེ་འགན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།

སློབ་ཡོན་སྡེ་ཚན།

སློབ་འཇུག་དང་སློབ་ཡོན་ཚན་པ།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།
དྲུང་གཞོན།
(འགན་འཛིན)

བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
དྲུང་ལས།

ཟླ་བ།
སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་།
ལས་དོ།

མཐོ་སློབ་ཚན་པ།

ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།
སྡེ་འགན།

བློ་བཟང་དར་རྒྱས།
ལས་དོ།

རྣམ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ།
སྡེ་འགན།

འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ།
སྡེ་འགན།

སངས་རྒྱས་ལྷ་སྒྲོན།
སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
ལས་དྲུང་།

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
དྲུང་འཕར།
(ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན།)

བསྟན་འཛིན་པདྨ།
ཟུང་དྲུང་།

ཚེ་སྒྲུབ་བསྟན་འཕེལ།
དྲུང་གཞོན།

ཀརྨ་བདེ་སྐྱིད།
ལས་དྲུང་།

རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
ཟུང་དྲུང་།


ལས་དོ།

བོད་ཡིག་ཚན་པ།

བྱ་གཞུང་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་གཞོན།

དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།
དྲུང་གཞོན།

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་ལས།


སྡེ་འགན།

བོད་སྒྱུར་ཚན་པ།

བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
ཟུང་དྲུང་།
བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།
བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ།
སྡེ་འགན།

འཕྲིན་ལས་དབང་འདུས།
སྡེ་འགན།

ཚེ་རིང་དཔལ་འཛོམས།
སྡེ་འགན།