ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ།

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ།

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན།
དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང།

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ།
སྣང་ས་ཆོས་སྒྲོན།

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ།
ཀརྨ་སེང་གེ

འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

དྲུང་འཕར།

ཚེ་གྲུབ་བསྟན་འཕེལ།
དྲུང་ལས།

སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ།
ལས་དོ།

ལས་དྲུང་།

བློ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།
རྒན་དྲུང་།

མེ་ཏོག
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

ཀརྨ་བསྟན་པ་དབང་ཕྱུག
ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ།

 སྐལ་བཟང་།
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

འཆར་འགོད་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས།
དྲུང་ལས།
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
ལས་དྲུང་།

རྩིས་ཀྱི་ཚན་པ།

ཚེ་སྒྲོན།
ཟུང་དྲུང་།

དབང་རྒྱལ་བླ་མ།
དྲུང་གཞོན།

སྐལ་བཟང་མཆོག་པ།
སྡེ་འགན།

ཚེ་ལྷ།
ལས་དོ།

ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

སྐལ་བཟང་མགོན་པོ།
དྲུང་གཞོན།
པ་སངས་མཆོག་པ།
དྲུང་ལས།
བསྟན་འཛིན་ལེགས་མཛེས།
དྲུང་ལས།
དབྱངས་ཅན།
དྲུང་ལས།
ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད།
སྡེ་འགན།

སྲོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
ཟུང་དྲུང་།
(སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས)

དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ།
དྲུང་ལས།

ལས་དྲུང་།

 དགའ་འཕེལ།
ལས་དྲུང་།

མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པ།

སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ།
ཟུང་དྲུང་།
(འགན་འཛིན།)

བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན།
དྲུང་ལས།

ཆོས་ལྡན།
དྲུང་ལས།

འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ།
དྲུང་ལས།
(ཕྱོགས་བཞུགས)

རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
ཟུང་དྲུང་།
(རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།)

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།
ལས་དྲུང།

ཐ་སྙད་ཚན་པ།

ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
དྲུང་ལས།
(ཐ་སྙད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།)

འཕྲིན་ལས།
སྡེ་འགན།

རབ་རྒྱས།
སྡེ་འགན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།

སློབ་ཡོན་སྡེ་ཚན།

སློབ་འཇུག་དང་སློབ་ཡོན་ཚན་པ།

ངག་དབང་ཡོན་ཏན།
ཟུང་དྲུང་འཕར།
(འགན་འཛིན)

བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
སྡེ་འགན།

ཟླ་བ།
སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་།
ལས་དོ།

ལས་དྲུང།

མཐོ་སློབ་ཚན་པ།

དྲུང་གཞོན།

ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།
སྡེ་འགན།

བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན།
ལས་དོ།

བསྟན་འཛིན་གཡུ་མཚོ།
ལས་དྲུང།

བློ་བཟང་དར་རྒྱས།
ལས་དོ།

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ།
དྲུང་འཕར།
(ཤེས་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན།)

བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
ཟུང་དྲུང་།

ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།
ལས་དྲུང་།

བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ།
ལས་དྲུང་།

སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ།

བྱ་གཞུང་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་ལས།

དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།
དྲུང་ལས།

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་ལས།

སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
སྡེ་འགན།
ཚེ་འཕེལ།
སྡེ་འགན།

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།

འཕྲིན་ལས་དབང་འདུས།
སྡེ་འགན།

(18888)